Tryb SkypeMe!
 
Opublikowany

Kampania społeczna ,,Chrońmy dzieci przed dymem tytoniowym” będzie realizowana w ramach ,,Profilaktycznego programu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu  i innych środków psychoaktywnych” prowadzonego pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Akcja edukacyjna już 29 lipca w Szpitalu Dziecięcym św. Ludwika od 10 do 14.

.

Kampania  potrwa od sierpnia do grudnia tego roku. Jej celem jest zwiększenie  wiedzy na temat  wpływu dymu tytoniowego na zdrowie kobiet i ich dzieci, przez edukację nt. biernego palenia oraz motywowanie do zaprzestania, ograniczania i nierozpoczynania palenia.

.

Adresatami kampanii są ludzie w wieku 19 – 39 lat (ze szczególnym ukierunkowaniem na kobiety planujące ciążę, ciężarne i młode matki, oraz ich partnerów) czyli przede wszystkim pacjentki poradni ginekologicznych, szkół rodzenia, opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych, w przychodniach pediatrycznych, przedszkolach, żłobkach, studenci, kobiety korzystające z klubów fitness oraz klienci sklepów dziecięcych.

.

Działania realizowane będą m.in. poprzez rozpowszechnianie materiałów kampanijnych, organizację punktów informacyjno – edukacyjnych  połączonych z badaniami poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu z użyciem smokolizera – najbliższa okazja 29 lipca przy stoisku Stowarzyszenia MANKO, partnera kampanii.

.

 

Comments are closed.