Tryb SkypeMe!
 
Opublikowany

27 czerwca 2013 r. na terenie całej Polski będzie można wykonać bezpłatne badanie spirometryczne – niezbędne do rozpoznania POChP i pomocne w rozpoznawaniu astmy oskrzelowej. Obecnie zarejestrowało się ponad 70 podmiotów leczniczych w całym kraju, które wezmą udział w Polskim Dniu Spirometrii.

.

Wiedza Polaków na temat chorób układu oddechowego jest ciągle niewystarczająca. Zbyt często nie jesteśmy świadomi, że objawy, które towarzyszą nam na co dzień wskazują na chorobę. Tymczasem odpowiednio wcześnie wykryte zmiany w płucach decydują o sukcesie terapii i jakości dalszego życia każdego pacjenta.

.

Spirometria to nieinwazyjne badanie, które pozwala ocenić pojemność płuc i ich funkcje. Spirometria jest niezbędna do potwierdzenia diagnozy poważnej, skracającej życie choroby układu oddechowego: przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

.

Lekarze szacują, że w Polsce ponad połowa z ok. 2 mln chorych na POChP nie ma postawionej diagnozy i nie leczy się. Tymczasem, nieleczenie choroby stopniowo prowadzi do niewydolności oddechowej i skraca życie o 10-15 lat. Osoby, które na nią cierpią, są też bardziej narażone m.in. na nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową i zawał serca, udar mózgu, osteoporozę, cukrzycę oraz nowotwory złośliwe, w tym raka płuc. Dzięki wczesnemu wykryciu POChP można wprowadzić takie modyfikacje stylu życia (głównie rzucenie palenia) i metody terapii (leki, szczepienia ochronne i rehabilitacja oddechowa), które spowolnią przebieg choroby, zapobiegną powikłaniom oraz poprawią jakość i długość życia pacjenta. Wykrycie obturacji w badaniu spirometrycznym pozwala także wykryć nowe przypadki astmy oskrzelowej, ale w przypadku tej choroby tylko połowa chorych ma złe badanie spirometryczne.

.

Inicjatorami wydarzenia jest Polska Federacja Chorych na Astmę Alergie i POChP. Przy organizacji Polskiego Dnia Spirometrii pomagają także Europejska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Obturacyjne Choroby Płuc (EFA) oraz Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

.

Źródło: www.pta.med.pl

.

.

 

Comments are closed.