Tryb SkypeMe!
 
Nasi eksperci
Opublikowany

Prof. Jacek Jassem

Kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalista radioterapii i onkologii klinicznej. Główne zainteresowania naukowe: rak płuca, rak piersi, nowotwory głowy i szyi, onkologia molekularna. Autor ponad 500 doniesień naukowych w kraju i za granicą, podręczników i rozdziałów, a także kilkuset wygłoszonych referatów. Laureat licznych nagród naukowych w kraju i za granicą, w tym m.in. nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta miasta Wiednia oraz tytułu „Wybitny Polak” fundacji „Teraz Polska”. Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, przewodniczący Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG), były przewodniczący Grupy Raka Piersi Europejskiej Organizacji do Badań nad Leczeniem Raka (EORTC), były przewodniczący Komitetu Spraw Zagranicznych Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO). Członek komitetów redakcyjnych ponad 20 czasopism krajowych i zagranicznych. Prowadzi aktywną działalność na rzecz zdrowia Polaków, m.in. jest autorem ustawy zakazującej palenia tytoniu w miejscach publicznych.


Łukasz Balwicki

absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, lekarz specjalista zdrowia publicznego, asystent w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator projektu wspierania rozwoju samorządowej polityki w województwie pomorskim celem wprowadzania miejsc wolnych od tytoniu.

Łukasz Balwicki brał udział we wspieraniu procesu legislacyjnego „ustawy antytytoniowej” w 2010r i był inicjatorem uchwały o zakazie palenia na plażach morskich w Gdańsku. Autor wielu publikacji naukowych w zakresu używania tytoniu.


Magdalena Cedzyńska

psycholog. Od ponad 10 lat zaangażowana w działania na rzecz ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce szczególnie w zagadnienia dotyczące leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytoniu. Kierownik Poradni Pomocy Palącym przy Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie. Kieruje również ogólnopolską Telefoniczną Poradnią Pomocy.

Członek Europejskiego Zarządu Międzynarodowej Sieci Kobiet Przeciwko Paleniu Tytoniu (International Network of Women Against Tobacco).

.

.


Maciej Łukasz Goniewicz

Ukończył studia farmaceutyczne na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach w roku 2002.  Tytuł doktora nauk farmaceutycznych uzyskał w roku 2007. Od 2002 do 2011 pracował w Katedrze Chemii Ogólnej i Analitycznej Wydz. Farm. SUM. Od roku 2008 przebywał na stażu naukowym w Center for Tobacco Control Research and Education, University of California San Francisco (USA). Obecnie jest pracownikiem naukowym w Tobacco Dependence Unit, Queen Mary University of London (UK).

Prace badawcze dr Goniewicza koncentrują się na:

  • ocenie narażenia palaczy czynnych i biernych na toksyczne składniki dymu papierosowego,
  • ocenie wpływu topografii palenia (sposobu w jaki palacz pali papieros) na jego narażenie na toksyczne związki z dymu,
  • ocenie ryzyka zdrowotnego wynikającego ze stosowania e-papierosów oraz alternatywnych form tytoniu,
  • ocenie ryzyka wystąpienia miażdżycy u osób palących i nadużywających alkoholu,
  • opiece farmaceutycznej nad osobami uzależnionymi od nikotyny,
  • powiązań ekonomicznych pomiędzy sieciami aptek a przemysłem tytoniowym w USA.

Jest autorem 39 publikacji, rozdziału w książce, podręcznika akademickiego, 77 doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych. Jest także tłumaczem 8 książek specjalistycznych z zakresu nauk medycznych.


Krzysztof Przewoźniak

Zastępca Dyrektora WHO Collaborating Centre
Zakład Epidemiologii I Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa

tel. (0-048 22) 644 48 06
faks: (0-048 22) 643 92 34
e-mail: przewozniakk@coi.waw.pl

Socjolog medycyny, który od prawie 30 lat zajmuje się  czynnikami determinującymi stan zdrowia społeczeństwa (m.in. środowiska, stylu życia, zachowań zdrowotnych), w tym rosnącą epidemią chorób odtytoniowych jako główną przyczyną przedwczesnej umieralności w Polsce i innych krajach europejskich. Brał udział w pracach eksperckich nad przygotowaniem głównych programów i aktów legislacyjnych z zakresu zdrowia publicznego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności dotyczących ograniczenia palenia tytoniu. Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i wielu innych instytucji medycznych i społecznych (m.in. UICC, Open Society Institute, US EPA). „Visiting scientist” w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore (USA), Europejskim Biurze WHO, Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem i Narodowych Instytutach Raka w USA i Kanadzie.

Brał udział w ponad 100 polskich i międzynarodowych projektach badawczych i interwencyjnych. Autor lub współautor ponad 200 artykułów i innych prac naukowo-badawczych. Wygłosił ponad 1000 wykładów, w tym kilkaset na międzynarodowych konferencjach naukowych. Za swoją pracę naukową i społeczną dla zdrowia publicznego odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi oraz nagrodzony przez Polską Akademię Nauk, Międzynarodową Unię Walki z Rakiem oraz Fundację „Promocja Zdrowia”. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w USA (CDC) wyróżniło jego wkład w realizację międzynarodowego projektu badawczego GATS w Polsce. Zastępca Dyrektora WHO Collaborating Centre przy Centrum Onkologii w Warszawie, Dyrektor Naukowy Fundacji “Promocja Zdrowia” oraz Prezes Obywatelskiej Koalicji “Tytoń albo zdrowie”.


Michał Stokłosa

jest ekonomistą w American Cancer Society w Atlancie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z regulacją rynku wyrobów tytoniowych. Jego badania dotyczyły przede wszystkim wpływu podatków na konsumpcję papierosów. Przygotowuje również doktorat z ekonomii w Andrew Young School of Policy Studies na Georgia State University. Brał udział w wielu projektach dotyczących zdrowia publicznego na całym świecie, m. in. we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, Centrum Onkologii w Warszawie, Smokefree Partnership w Brukseli oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego.

American Cancer Society
250 Williams Street
Atlanta, GA 30303, USA
Telefon: (+1) 404-329-4355
Fax: (+1) 404-329-4669
E-mail: michal.stoklosa{at}cancer.org


Dr n. med. Konstanty Radziwiłł

urodził się w 1958 roku we Wrocławiu. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1983 r.

Jest współautorem polskiego „Konsensusu dotyczący rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu”. Od ukończenia studiów pracuje jako lekarz pierwszego kontaktu na warszawskim Ursynowie. W latach 1981-91 pracował także w Pogotowiu Ratunkowym i w kilku placówkach medycyny pracy; od 2005 r. jest wykładowcą w Katedrze Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.Jest specjalistą medycyny rodzinnej. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie Bioetyki w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w zakresie Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Od 1993 roku działa w samorządzie lekarskim; w latach 2001-2010 był prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Od 2010 r. jest jej wiceprezesem. Od 2010 r. jest prezydentem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME).

Od 1979 r. jest żonaty; wraz z żoną Joanną mają 4 córki, 4 synów i 3 wnuczki.


Aneta Król-Żurawska

specjalistka do spraw ochrony zdrowia, ekspertka Instytutu Spraw Publicznych. Zawodowo związana z Zakładem Zdrowia Publicznego Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.  W latach 2005 – 2011 pracowała w Baker & Mckenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. w Departamencie prawa farmaceutycznego, ochrony zdrowia i odpowiedzialności za produkt. Specjalizuje się w polityce zdrowotnej, organizacji systemu ochrony zdrowia i zarządzaniu placówkami medycznymi oraz lobbingu w tym obszarze.

Monitoruje propozycje zmian prawnych, mających wpływ na system ochrony zdrowia. Ukończyła zarządzanie w służbie zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego  oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.


Prof. dr hab. med. Bolesław K. Samoliński

- specjalista: alergologii, otorynolaryngologii, zdrowia publicznego
- kierownik Zakładu Alergologii i Immunologii Klinicznej SP Centralnego Szpitala Klinicznego WUM ul. Banacha 1a
- kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM
- Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM
- Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologii
- konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego
- przewodniczący Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia się
- Przewodniczący Rady Polityki Senioralnej powołany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- członek korpusu Prezydencji Polskiej w Radzie Unii Europejskiej,  przewodniczący podkomitetu ds. Priorytetów Ministra Zdrowia w czasie Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, v-ce przewodniczący grupy zdrowia publicznego Rady Unii Europejskiej
- współrealizator badania GATS (Global Adult Tobacco Survey) przeprowadzonego na zlecenia i po patronatem WHO i Fundacji Bloomberga.

. 

 

Comments are closed.